همراه عزیز آفام کیت

ضمن عرض پوزش از تاخیر در تحویل سفارش شما و تشکر از اعتماد و صبوریتان؛ 

فرآیند تحویل تمامی سفارشات شما عزیزان به ترتیب در هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

آفام در صدد جبران این تاخیر و دلجویی از شما عزیزان خواهد بود.