طراحی آفام

پیشنهاد استفاده از توپ مرتبط با نام لیگ برتر ایران

توپی طراحی شده با استفاده از نام خلیج فارس در طی چند فصل اخیر لیگ برتر فوتبال ایران، همواره از گوشه و کنار شنونده و بیننده اخباری بودیم مبنی بر نارضایتی برخی تیم ها، بازیکنان و مربیان از کیفیت توپ های مورد استفاده در بازی های لیگ حرفه ای خلیج فارس؛ اگرچه برخی از نویسندگان […]