نگهداری البسه

شستشوی لباس های ورزشی

شستشوی لباس های ورزشی شستشوی لباس های ورزشی یکی از دغدغه های ورزشکاران است . از جمله نگرانی هایی در رابطه با شستشوی لباس های ورزشی وجود دارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد : – بلند شدن و ترک ترک شدن تگ های روی لباس – ایجاد تغیر در بافت پارچه و همچنین تغیر […]