اولین کانسپت کیت طراحی شده آفام برای پورتو

برای اژدهایان پرتغالی! 🐉
‌‌

آفام اولین کانسپت کیت پیشنهادی برای لباس سوم تیم پورتو را برای شما به نمایش می‌گذارد.

‌‌
ما در طراحی این لباس از یکی از القاب تیم پورتو الهام گرفته‌ایم؛ دراگوئیس!
نماد اژدها که در لوگوی تیم پورتو نیز به چشم می‌خورد، علاوه بر داشتن پس‌زمینه‌ای باستانی در منطقه‌ی پورتوی فعلی، به دلیل تزریق روحیه‌ی جنگندگی و شکست‌ناپذیری به این تیم، به عنوان سمبل تیم پرتغالی انتخاب شده است؛ انتخابی که تا حدودی نیز کارساز بوده و پورتو را همیشه جزء موفق‌ترین تیم‌های پرتغالی و گاها‌ اروپایی نگه داشته است. ما از نام افتخار ایران، مهدی، در پشت این پیراهن استفاده کرده‌ایم که امیدوار به تداوم موفقیت‌های او در پورتو و اروپا باشیم.

کیت آفام برای پورتو

We are inspired by one of the titles of the Porto team in designing this kit; Dragons! 🐲
The dragon symbol, which can also be seen in the FC Porto logo, has been chosen as the symbol of the portuguese team, in addition to having an ancient background in the area of the Porto, due to its fighting spirit and invincibility; A choice that has worked to some extent and has always kept FC Porto one of the most successful Portuguese and sometimes European teams. We have used the name of Iran’s pride, Mehdi, on the back side of this shirt, hoping for him to continue success in FC Porto and Europe. ✌🏼

آفام کیت و پورتو